Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Rheoli cynllun

Canllaw ac adnoddau i helpu cyflogwyr i ddeall eu rôl wrth redeg cynllun pensiwn o safon.

Cyfraniadau a chyllid

Mae angen i chi dalu’r cyfraniadau priodol mewn pryd i’ch cynllun pensiwn staff. Os na fyddwch, mae perygl y byddwch yn cael dirwy gan y rheolydd.

Dyletswyddau adrodd a rheoleiddiol

Mae gan gyflogwyr ac ymddiriedolwyr ddyletswyddau statudol i ddarparu gwybodaeth benodol i’r rheolydd ynghylch eu cynllun pensiwn.

Dewisiadau ymddeol ar gyfer aelodau DC

Efallai y bydd eich staff yn gofyn i chi am gyngor wrth wneud dewisiadau pwysig am eu hymddeoliad.

Adolygu cynllun

Dylech adolygu unrhyw gynllun pensiwn presennol er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu’r rheolau ar gyfer cofrestru awtomatig, os ydych yn dymuno ei ddefnyddio at y diben hwnnw.

Cyfathrebu ag aelodau'ch cynllun

Sut i gyfathrebu ag aelodau’ch cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn, yn cynnwys opsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.

Cau cynllun

Gwybodaeth i gyflogwyr ar gau cynllun pensiwn i aelodau newydd neu groniadau yn y dyfodol, a chau cynllun.