Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cysylltu â ni

Manylion cyswllt ar gyfer cofrestru awtomatig a chwythu’r chwiban.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu – dewiswch o blith yr opsiynau isod.

Sylwer bod galwadau’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddi ac ansawdd.

Cofrestru awtomatig

A yw eich ymholiad yn ymwneud â chofrestru awtomatig?

Ein horiau agor yw 8am i 6pm, Llun i Wener.

Ffôn:

Gwnewch yn siwr fod gennych gyfeirnod neu god llythyr PAYE y cyflogwr wrth law cyn ichi ein ffonio:

0345 600 1011

E-bost:

E-bostiwch ni gyda’ch ymholiad ynghylch cofrestru awtomatig:

customersupport@autoenrol.tpr.gov.uk

Ysgrifennwch atom:

Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Blwch SP 16314
Birmingham
B23 3JP

Chwythu’r chwiban

A ydych am ein hysbysu o bryder ynghylch eich cynllun pensiwn?

Ein horiau agor yw 9am i 5.30pm, Llun i Wener.

Ffôn:

Ffoniwch ni ynghylch eich pryder:

0345 600 7060

E-bost:

E-bostiwch ni ynghylch eich pryder:

wb@tpr.gov.uk

Ysgrifennwch atom:
Y Tîm Gwybodaeth
Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Napier House
Trafalgar Place
Brighton
BN1 4DW

Ar-lein:

Soniwch wrthym am bryderon parthed pensiwn eich gweithle