Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cyflogwyr

Cofrestru awtomatig - dyletswyddau pensiwn y gweithle

O dan y ddeddf Pensiynau 2008, bydd yn rhaid i bob cyflogwr yn y DU gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn yn y gweithle a chyfrannu tuag ato. Y term am hyn ydy 'cofrestru awtomatig'. Os ydych chi'n cyflogi o leiaf un person, rydych yn gyflogwr ac mae angen ichi gyflawni dyletswyddau cyfreithiol penodol.

Bydd eich camau nesaf yn dibynnu ar a ydych chi am fwrw ati gyda'ch dyletswyddau cofrestru awtomatig neu a ydych chi'n dychwelyd ar gyfer ail-gofrestru.

Atebwch y cwestiwn isod I ganfod yr arweiniad perthnasol I'ch dyletswyddau chi.

Darganfod eich dyletswyddau

Ydy'ch chi'n dechrau cofrestru awtomatig am y tro cyntaf?

Atebwch 'ydw' I ddefnyddio'n adnodd ar-lein er mwyn canfod yr hyn sydd angen ichi ei wneud a phryd.

Atebwch 'na' I ddarganfod mwy am ail-gofrestru.