Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Help gwefan

Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut i wneud cwyn yn erbyn Y Rheoleiddiwr Pensiynau neu i ddarparu adborth ar ein gwefan.

Datganiad hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR). Rydym am i'n gwefan fod yn gynhwysol fel bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu ei defnyddio.

Manylion cwci

Dysgwch am wefan Y Rheoleiddiwr Pensiynau, gan gynnwys y defnydd o gwcis, y polisi preifatrwydd, a thelerau ac amodau defnydd.

Polisïau gwefan

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Bwriad ein rhybudd preifatrwydd yw bod mor gryno a thryloyw â phosib ac yn esbonio.

Telerau ac Amodau

Telerau ac amodau ar gyfer ein gwefan a gwasanaethau ar-lein eraill a ddarparwn.

Telerau ac Amodau datganiad cydymffurfio cofrestru awtomatig

Amodau a thelerau ein gwasanaeth datgan cofrestru awtomatig ar gydymffurfiad.