Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Unigolion

Rydym yn gweithio gydag ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn, rheolwyr cynllun a'ch cyflogwr i helpu diogelu eich pensiwn gweithle.

Sylwer: Nid ydym yn delio ag ymholiadau am fuddion pensiwn unigolion - dylid cyfeirio'r rhain at y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Efallai y bydd y ffynonellau gwybodaeth isod yn ddefnyddiol os ydych chi’n weithiwr neu’n aelod o’r cyhoedd yn chwilio am wybodaeth ar faterion pensiwn yn y gweithle megis cofrestru awtomatig a sgamiau pensiwn.

Cysylltiadau

Cofrestru awtomatig

Mae cofrestru awtomatig wedi dechrau. Mae hyn yn golygu y bydd angen i gyflogwyr gofrestru gweithwyr penodol i gynllun pensiwn yn awtomatig a gwneud cyfraniadau tuag ato. Gwiriwch a yw cofrestru awtomatig yn effeithio arnoch chi.

A ydych chi'n weithiwr?

GOV.UK: Pensiynau Gweithle - Mae pawb i mewn 
Mae miliynau o weithwyr yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar bensiwn gweithle gan eu cyflogwr

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol: canllaw cofrestru awtomatig 
Canllaw ac offer cofrestru awtomatig i weithwyr

Y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau: gwybodaeth cofrestru awtomatig 
Canllaw annibynnol am ddim ar gofrestru awtomatig ar gyfer y cyhoedd

Ydych chi'n gyflogwr?

Canfod eich dyddiad gweithredu
Y dyddiad pan fydd y gyfraith newydd yn cael ei 'droi ymlaen' i’ch busnes

Cyflogwyr ailgofrestru awtomatig
Ein holl ganllaw cofrestru awtomatig ar gyfer cyflogwyr mewn un lle

Twyll pensiwn

Mae miloedd o bobl wedi colli eu cynilion bywyd o ganlyniad i sgamiau pensiwn. Gwnewch yn siwr nad chi fydd nesaf.

Darllenwch ein deg cam i ddiogelu eich pensiwn.

  • Diogelwch eich hun rhag twyll pensiwn

Chwythu'r chwiban a phryderon eraill

Os oes gennych amheuon am gamymddygiad yn eich cynllun pensiwn gweithle, neu os oes pryderon arwyddocaol am sut mae’n cael ei reoli, gallwch adrodd ar hyn i ni.

Pension Wise

Mae’r Llywodraeth wedi lansio gwasanaeth newydd, o’r enw Pension Wise, sy’n wasanaeth diduedd ac am ddim i’ch helpu i ddeall eich opsiynau pensiwn: